حمید دادوند

09121914200

حمید دادوند

مدیر عامل

عضو گروه بازرگانی شبکه تی وی پلاس

عضو هیئت مدیره کانون تبلیغاتی کیا نقش رسانه

برگزار کننده مراسم و جشن های خصوصی هنرمندان

برگزار کننده ایونت،افتتاحیه


تماس مستقیم

ارسال ایمیل به ایمیل اصلی شرکت

info@kianaghsh.com


ارسال ایمیل به مدیر عامل

CEO@kianaghsh.com

صفحه اصلی کیانقش